ಶಿವಾನಂದ ಭಟ್ ರವರ ಕಣ್ಣು-ಜಗದ ಸೃಷ್ಟಿಯನೋಡಲು/ಸಾಹಿತ್ಯ – ಟಿವಿ ಶ್ರೀಮತಿ

Spread the love

ಕಣ್ಣು

ಜಗದ ಸೃಷ್ಟಿಯ
ನೋಡಲು
ಮೊಗದಿ ದೃಷ್ಟಿಯಾದೆ!

ಬದುಕಿನ
ಕತ್ತಲು ನೀಗಲು
ಬೆಳಕು ನೀನಾದೆ!

ನೀ….
ನೋಡಿದುದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವಲ್ಲ!
ನೋಡದಿರುವುದೆಲ್ಲ
ಮಿಥ್ಯವಲ್ಲ!

ನೀನಿದ್ದರೇ ಬೆಳಕು
ನಿನ್ನಂದವೇ ಹೊಳಪು!

ದಾರಿಗೂ ನೀನಾದೆ
ದಾನಕೂ ನೀನಾದೆ!

ನೀನೆಂದೂ ಬಾಡದಿರು
ಅಂಧಕಾರವ ಸೂಸದಿರು!

……ಟಿ ವಿ ಎಸ್😊

About the author

kavyakaaranji

View all posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *